Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-80: Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-19-2018-80.pdf, RK-19-2018-80pr01.xls

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-19-2018-80
Název Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic u slučované příspěvkové organizace Dětský domov, Budkov 1, s příspěvkovou organizací Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0362/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 rozhodlo sloučit ke dni 1. 7. 2018 Dětský domov, Budkov 1 IČO 47443014 a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 IČO 60418516. Nástupnickou organizací je Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748.

Z důvodu tohoto sloučení a převedení činnosti je nutná změna závazných ukazatelů, kdy se u Dětského domova, Budkov 1 sníží závazný ukazatel o nevyčerpaný zůstatek rozpočtu provozních výdajů a o odvod z fondu investic na 2018, který doposud organizace neprovedla. Tyto nevyčerpané prostředky se převedou do rozpočtu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 a současně bude navýšen odvod z fondu investic dle materiálu RK-19-2018-80, př. 1.

Veškeré přesuny rozpočtu byly projednány a odsouhlaseny oběma organizacemi.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje schválit změnu závazných ukazatelů u slučovaných organizací k 1. 7. 2018 dle materiálu RK-19-2018-80, př. 1.

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována pod ID O02406.0070; O02406.0071

Návrh usnesení schvaluje

změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-19-2018-80, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz