Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-81: Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-19-2018-81.pdf, RK-19-2018-81pr01.pdf , RK-19-2018-81pr02.pdf , RK-19-2018-81pr03.pdf , RK-19-2018-81pr04.pdf , RK-19-2018-81pr05.xls

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-19-2018-81
Název Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na účasti na sportovních mistrovstvích dle pravidel rady kraje.

Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK rozpočet kraje na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na „Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích“.

Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/14 OŠMS obdržel 4 žádosti o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 92 752 Kč.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 12/18, PUM 13/18, PUM 14/18, PUM 15/18 (viz materiály RK-19-2018-81, př. 1, RK-19-2018-81, př. 2, RK-19-2018-81, př. 3 a RK-19-2018-81, př. 4) splňují podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tyto žádosti podpořit.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotací obsahuje materiál RK-19-2018-81, př. 5.

Stanoviska Odbor ekonomický
Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu,  § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je aktuální stav položky určené na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 842 748 Kč. 
Odbor informatiky

Dotace jsou evidovány v systému eDotace – ID dotace: PR01972.0052, PR01972.0053, PR01972.0054, PR01972.0055.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz