Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-83: Změna závazných ukazatelů u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-19-2018-83.pdf, RK-19-2018-83pr01.docx , RK-19-2018-83pr02.xls

Číslo materiálu 83
Číslo jednací RK-19-2018-83
Název Změna závazných ukazatelů u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší návrh změny závazných ukazatelů a změnu čerpání fondu investic (dále také "FI") u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (dále také "škola") v souvislosti s vybavením rekonstruovaného stravovacího provozu na pracovišti v ulici Školní.

Škola zaslala žádost o navýšení příspěvku na provoz na rok 2018 a současné zvýšení odvodu z FI do rozpočtu kraje o částku 1 300 000 Kč (materiál RK-19-2018-83, př. 1). Škola si na pořízení gastro vybavení rekonstruované kuchyně a jídelny vytvořila ve svých zdrojích finanční rezervu. Struktura rezervy ale neodpovídá skutečně potřebné struktuře v členění na investiční a neinvestiční zdroje. Předpokládané výdaje na pořízení potřebného vybavení činí 2 450 000 Kč. Škola má v tuto chvíli na akci k dispozici 350 000 Kč v rezervním fondu (neinvestiční prostředky), po provedení změn ve schváleném plánu čerpání FI na rok 2018 2 856 000 Kč ve FI (investiční prostředky). Skutečná potřeba je 1 650 000 Kč neinvestičních prostředků a 800 000 Kč investičních prostředků. Z tohoto důvodu škola žádá o provedení rozpočtového opatření - změnu závazných ukazatelů. Aby škola měla dostatek prostředků na pořízení potřebného vybavení, plánuje omezit některé původně zamýšlené akce financované z FI. Z tohoto důvodu škola současně žádá zřizovatele o schválení změny čerpání FI.

 

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje:

  • uložit odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava ve výši 1 300 000 Kč;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 1 300 000 Kč;
  • schválit škole zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 1 300 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 1 300 000 Kč na vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu na pracovišti v ulici Školní;
  • souhlasit s úpravou použití fondu investic na rok 2018 dle materiálu RK-19-2018-83, př. 2.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02647.0002.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o částku 1 300 000 Kč;
  • zvýšení závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" o částku 1 300 000 Kč a "Odvod z fondu investic" o částku 1 300 000 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 na vybavení rekonstruovaného stravovacího provozu na pracovišti v ulici Školní;
ukládá
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 ve výši 1 300 000 Kč dle materiálu RK-19-2018-83;
  • řediteli Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 300 000 Kč;
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-19-2018-83, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz