Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-91: Kotlíkové dotace II – Sazebník finančních oprav

Neveřejný materiál:
Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).

RK-19-2018-91.pdf, RK-19-2018-91pr01.pdf

Číslo materiálu 91
Číslo jednací RK-19-2018-91
Název Kotlíkové dotace II – Sazebník finančních oprav
Zpracoval E. Láníková, M. Marková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 26. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz