Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-18: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

RK-19-2020-18.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-19-2020-18
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“) zajišťují v odběrových centrech odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou PCR (Polymerase Chain Reaction). Na podporu provozu odběrových center byly vyčleněny finanční prostředky, které budou nemocnicím poskytnuty formou příspěvku na provoz.

Návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé nemocnice vychází z množství provedených odběrů v květnu 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 287 600 Kč při současném zvýšení § 5213 – Krizová opatření, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 287 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro jednotlivé nemocnice v celkové výši 287 600 Kč za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví činí 37 498 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 287 600 Kč při současném zvýšení § 5213 – Krizová opatření, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 287 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 53 600 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 147 600 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 200 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 16 800 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 44 400 Kč,

         za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz