Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-39: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“

RK-19-2020-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-19-2020-39
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Krajský akční plán Kraje Vysočina“
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“) na zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 15. 5. 2020 byla na účet u ČNB a následně na zvláštní účet projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina připsána dotace od Poskytovatele dotace ve výši 2 850 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet Krajský akční plán Kraje Vysočina ve výši 2 850 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 850 000 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina.  

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 850 000 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz