Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2020-40: Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-19-2020-40.pdf, RK-19-2020-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-19-2020-40
Název Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou na poskytnutí dotace na realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny ve výši 200 000 Kč.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0489/07/2019/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. V Rozpočtu kraje 2020 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - je uvažována částka 535 000 Kč. Z této částky je uvažována částka 200 000 Kč na zajištění realizace akce Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny.

Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK dne 19. 4. 2016.

Návrh řešení

Realizaci a slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny bude organizovat příspěvková organizace města Žďár nad Sázavou Active – středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve spolupráci s oddělením mládeže a sportu. OŠMS navrhuje poskytnout dotaci organizaci Active – středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 200 000 Kč na náklady spojené s organizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Termín případného slavnostního vyhlášení bude stanoven na základě vývoje koronavirové situace a po dohodě s OŠMS.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

Materiál RK-19-2020-40, př. 1 obsahuje návrh smlouvy pro přidělení dotace, její nedílnou součástí je žádost o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny (§ 3299) je počítáno s finančními prostředky na realizaci celé akce a na zajištění slavnostního vyhlášení cen, které zajišťuje Active – středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáře nad Sázavou (ÚZ 00034).

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 200 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny v roce 2020;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2020-40, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz