Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2018-100: Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2018

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2018-100.pdf

Číslo materiálu 100
Číslo jednací RK-20-2018-100
Název Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za I. pololetí 2018
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz