Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2018-30: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2018-30.pdf, RK-20-2018-30pr01.pdf , RK-20-2018-30pr01upr01.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-20-2018-30
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz