Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2018-33: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“ realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov

RK-20-2018-33.pdf, RK-20-2018-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-20-2018-33
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“ realizovaného Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost o dofinancování projektu s názvem „Multifunkční hrací stůl“, kterou 21. června 2018 podala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov. Jde o  projekt podpořený Česko-německým fondem budoucnosti. Škola žádá o finanční příspěvek ve výši 10 530 Kč na pokrytí nákladů na ubytování a stravné pro 1 učitele během mobility. Žádost byla podána v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14 schválených Radou Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014. Žádost je součástí materiálu RK-20-2018-33, př. 1.

Návrh řešení

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce – je uvažována částka 300 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č.14/14 ze dne 17. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že projekt koresponduje se záměrem, se kterým byla uvedená položka do rozpočtu kraje zapracována, navrhuje OŠMS radě kraje umožnit dofinancování projektu v požadované výši schválením zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 10 530 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - Vzdělávací programy EU (ÚZ 00035) je počítáno s finančními prostředky na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. Aktuální stav položky určené na podporu evropských vzdělávacích projektů je ve výši 275 000 Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID PR01566.0005.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 10 530 Kč na dofinancování projektu „Multifunkční hrací stůl“.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz