Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-100: Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka

RK-20-2019-100.pdf, RK-20-2019-100pr01.docx , RK-20-2019-100pr02.pdf

Číslo materiálu 100
Číslo jednací RK-20-2019-100
Název Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší zajištění účasti Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka.

Dne 12. 2. 2019 uložila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0247/04/2019/RK odboru životního prostředí a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.

Odbor životního prostředí a zemědělství kontaktoval Výstaviště České Budějovice a.s., IČ 60827475 (dále jen „Výstaviště) o umožnění prezentace Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. V roce 2018 došlo ke změnám podmínek ze strany Výstaviště, které přestalo poskytovat vystavovatelům kompletní servis k zajištění účasti na výstavě. V návaznosti na výše uvedené byly připraveny smlouvy se subjekty ohledně zajištění účasti Kraje Vysočina na výstavě. Smlouva s Výstavištěm, která je přílohou materiálu RK-20-2019-100, př. 1 a smlouva s firmou BENT s.r.o. IČ 49061160, v příloze materiálu RK-20-2019-100, př. 2, která zajistí aktivity spojené s vlastní realizací stánku, bližší specifikace je uvedena v příloze.

Ve stánku Kraje Vysočina budou prezentovány regionální potraviny, které byly oceněny značkou regionální potravina, dále pomazánky vyráběné firmou Seneb v Pelhřimově a rostlinný řepkový olej lisovaný za studena firmou VKS Pohledští Dvořáci a.s.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství z důvodu zajištění účasti Kraje Vysočina na 46. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích navrhuje radě kraje uzavřít smlouvy s:

- Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova tř. 523/30, 370 01 České Budějovice, dle materiálu RK-20-2019-100, př. 1,

- firmou BENT s.r.o., IČ 49061160 U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, dle materiálu RK-20-2019-100, př. 2.

Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o uzavírání nájemních smluv v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, v kapitole Zemědělství, § 1019 je počítáno s finančními prostředky na prezentaci Kraje Vysočina na mezinárodní výstavě Země živitelka.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu s:

  • Výstavištěm České Budějovice a.s., IČ 60827475, se sídlem Husova tř. 523/30, 370 01 České Budějovice , dle materiálu RK-20-2019-100, př. 1;
  • firmou BENT s.r.o., IČ 49061160, U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice, dle materiálu RK-20-2019-100, př. 2.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz