Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-20: Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-20-2019-20.pdf, RK-20-2019-20pr01.pdf , RK-20-2019-20pr02.pdf , RK-20-2019-20pr03.pdf , RK-20-2019-20pr04.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-20-2019-20
Název Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • věcného daru (tiskárna) od společnosti ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. v hodnotě 15 000 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-20-2019-20, př. 1;
  • peněžního účelového daru od fyzické osoby ve výši 4 000 Kč pro infekční oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-20-2019-20, př. 2 (neveřejná příloha);
  • peněžního účelového daru od obce Předín ve výši 5 000 Kč na zakoupení nových zdravotnických přístrojů a vybavení pro nemocnici. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-20-2019-20, př. 3;
  • dotace od města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 50 000 Kč na pořízení ultrazvukového přístroje pro neurologické oddělení. Smlouva o poskytnutí dotace je obsažena v materiálu RK-20-2019-20, př. 4.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcného a peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcný dar, peněžní účelové dary a dotace budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím darů a dotace dle materiálů RK-20-2019-20, př. 1, RK-20-2019-20, př. 2, RK-20-2019-20, př. 3 a RK-20-2019-20, př. 4. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím věcného daru, peněžních účelových darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2019-20, př. 1, RK-20-2019-20, př. 2, RK-20-2019-20, př. 3 a RK-20-2019-20, př. 4.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 12. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz