Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-29: Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2019 – poskytnutí věcného daru

RK-20-2019-29.pdf, RK-20-2019-29pr01.pdf , RK-20-2019-29pr02.pdf , RK-20-2019-29pr03.pdf , RK-20-2019-29pr04.pdf , RK-20-2019-29pr05.pdf , RK-20-2019-29pr06.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-20-2019-29
Název Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2019 – poskytnutí věcného daru
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Předmětem předkládaného materiálu je poskytnutí věcného daru vítězům soutěže „Do práce na kole 2019“ v jednotlivých účastnických městech Kraje Vysočina v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0262/05/2019/RK ze dne 19. 2. 2019 ve smyslu schválené podpory celonárodní cyklodopravní kampaně a soutěže „Do práce na kole 2019“ v rámci Kraje Vysočina.

Do cyklodopravní kampaně a soutěže se v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov zapojilo celkem 1 012 účastníků, což znamenalo nárůst o 19 % oproti roku 2018. Město Jihlava se po přepočtu registrovaných účastníků na počet obyvatel stalo již potřetí nejúspěšnějším krajským městem v rámci všech 46 účastnických měst. Celorepublikově pak počet účastníků dosáhl čísla 19 576 znamenající na národní úrovni nárůst o 20 %.

Dle pravidel soutěže byl výherce kategorie pravidelnost jednotlivců v každém účastnickém městě losován ze všech registrovaných účastníků, kteří v rámci soutěžního měsíce května dosáhli pravidelnosti vyšší než 66 %. Přehled obdarovaných viz. výpis ze systému eDotace RK-20-2019-29, př. 6.

Věcné dary, jízdní kola Superior v hodnotě 10 000 Kč/ks, byla pořízena v souladu s usnesením č. 0262/05/2019/RK ze schváleného rozpočtu 2019 kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch – Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie.

Předání věcných darů proběhne v sídle Kraje Vysočina dne 10. 7. 2019 za účasti náměstkyně hejtmana Ing. Jany Fischerové, CSc.

Návrh řešení

V souladu s usnesením č. 0262/05/2019/RK odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout věcný dar dle darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-20-2019-29, př. 1, RK-20-2019-29, př. 2, RK-20-2019-29, př. 3, RK-20-2019-29, př. 4 a RK-20-2019-29, př. 5.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02867.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcné dary vítězům soutěže „Do práce na kole 2019“ v účastnických městech Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle materiálů RK-20-2019-29, př. 1, RK-20-2019-29, př. 2, RK-20-2019-29, př. 3, RK-20-2019-29, př. 4 a RK-20-2019-29, př. 5.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz