Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-31: Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě ve Vatikánu

RK-20-2019-31.pdf, RK-20-2019-31pr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-20-2019-31
Název Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě ve Vatikánu
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále též „muzeum“) se obrátil na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v souvislosti s  účastí muzea na 44. ročníku výstavy „100 Presepi in Vaticano“, která se koná v termínu od 7. 12. 2019 do 12. 1. 2020 v Sala San Pio X, Via della Conciliazione, Vatican City.

K reprezentaci sbírky Kraje Vysočina byl pro letošek vybrán autorský betlém Josefa Macholána, bližší specifikace viz materiál RK-20-2019-31, př. 1. Dopravu sbírkového předmětu tam i zpět zajistí muzeum. Po dobu konání výstavy je úhrada pojistného v režii organizátora výstavy.

Muzeum zajistí povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkového předmětu do zahraničí dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí vývoz a  prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2019-31, př. 1, na výstavě „100 Presepi in Vaticano“ ve Vatikánu konané od 7. 12. 2019 do 12. 1. 2020 (s vývozní lhůtou od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020).

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace se pravidelně účastní této mezinárodní výstavy, a to od roku 2003. Oproti předchozím letem došlo ke změně místa konání výstavy a úpravě názvu, což souvisí s místem konání a záštitou, která je nyní pod Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Vloni na tuto výstavu zavítalo více než 70 000 návštěvníků.

Dle vyjádření zástupců Ministerstva kultury ČR by vývoz neměl být rizikovým. Vatikán podepsal dne 22. 5. 2017 dokument s názvem „Deklarace k jurisdikčním imunitám státního majetku, jenž je součástí kulturního bohatství státu či součástí kulturních, vědeckých či historických výstav“, jehož signatářem je rovněž Česká republika. Dle mezinárodního zvykového práva je smyslem dokumentu posílení právní pozice států právě při zapůjčování kulturního majetku do ciziny za účelem veřejných výstav. Každoroční účast na zahraniční výstavě je v souladu s plánem činnosti muzea a představuje příležitost prezentace sbírkového předmětu z Kraje Vysočina v zahraničí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2019-31, př. 1, na výstavě „100 Presepi in Vaticano“ konané od 7. 12. 2019 do 12. 1. 2020 (s vývozní lhůtou od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2020).

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 7. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (15. 11. 2019)
Termín 15. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz