Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-40: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

RK-20-2019-40.pdf, RK-20-2019-40pr01.xls , RK-20-2019-40pr02.xls , RK-20-2019-40pr03.xls , RK-20-2019-40pr04.xls

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-20-2019-40
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství.

Usnesením č. 0696/13/2019/RK dne 23. 4. 2019 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2019 za odvětví školství dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  • u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava v zařazení nové akce IT vybavení dvou odborných pracovišť ve výši 147 000 Kč;
  • u České zemědělské akademie v Humpolci v zařazení nové akce obraceč píce ve výši 121 000 Kč, a v zařazení další nové akce podrývák ve výši 176 000 Kč;
  • U Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou v zařazení nové akce technické zhodnocení budovy vestibulu školy na Strojírenské ulici ve výši 118 096 Kč, v zařazení další nové akce virtualizovaný server pro pracoviště Strojírenská ve výši 185 154 Kč (dotační titul sítě a bezpečnost - do RK připravuje odbor informatiky), zařazení nové akce opravy a údržba nemovitostí ve výši 100 000 Kč a navýšení částky oprava movitého majetku na 230 000 Kč.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2019 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-20-2019-40, př. 1, RK-20-2019-40, př. 2, RK-20-2019-40, př. 3 a RK-20-2019-40, př. 4

Stanoviska Odbor informatiky

souhlasí s předloženým materiálem.

Odbor majetkový

souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-20-2019-40, př. 1, RK-20-2019-40, př. 2, RK-20-2019-40, př. 3  a RK-20-2019-40, př. 4

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz