Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-43: Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu

RK-20-2019-43.pdf, RK-20-2019-43pr01.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-20-2019-43
Název Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší uzavření smlouvy o nájmu mezi společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a Krajem Vysočina. Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 22. 5. 2018 schválila usnesení č. 0935/16/2018/RK, kterým odsouhlasila účast Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře, která se koná ve dnech 5. 11. až 6. 11. 2019. Zároveň schválila použití finančních prostředků v celkové výši do 350 000 Kč pro prezentaci Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře. Finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik dle materiálu RK-20-2019-43, př. 1. Uzavření smlouvy o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik je nezbytným krokem k zajištění účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře, která se koná ve dnech 5. 11. až 6. 11. 2019.

Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o nájmu se společností agrokomplex - NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, dle materiálu RK-20-2019-43, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz