Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-47: FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-20-2019-47.pdf, RK-20-2019-47pr01.pdf , RK-20-2019-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-20-2019-47
Název FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší schválení navržené podpory z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 08/2018 dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0787/08/2018/ZK vyhlásilo průběžný program Účast na mistrovství Evropy a světa 2019. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 900 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 1 žádost ve výši 40 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektu dle materiálu RK-20-2019-47, př. 1. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s uvedeným subjektem dle materiálu RK-20-2019-47, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 (ORJ 3000000007) činí 481 843 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2019-47, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-20-2019-47, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz