Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-52: Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

RK-20-2019-52.pdf, RK-20-2019-52pr01.doc

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-20-2019-52
Název Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina schválila dne 26. 2. 2019 usnesením č. 0316/06/2019/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen „Pravidla“). Ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací je stanovena povinnost vytvořit vizi příspěvkové organizace, udržovat ji aktuální a předložit ke schválení zřizovateli.

Vize příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb byly schváleny usnesením Rady Kraje Vysočina č.  0813/15/2013/RK dne 26. 4. 2013.

V současné době požádaly dvě příspěvkové organizace, a to Domov pro seniory Mitrov a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou o změnu svých schválených vizí. Návrhy na aktualizaci obou vizí jsou součástí materiálu RK-20-2019-52, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit nové vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-20-2019-52, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

nové vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-20-2019-52, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz