Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-54: Návrh revokace usnesení o vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace

RK-20-2019-54.pdf, RK-20-2019-54pr01.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-20-2019-54
Název Návrh revokace usnesení o vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předložený materiál řeší návrh revokace usnesení o vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1068/19/2019/RK ze dne 11.  6.  2019 souhlasila  s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 1.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a jeho prodejem Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, z. s., Janáčkovo stromořadí 158/7, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO 43371736 za cenu 5  000 Kč.

V den kdy byl tento materiál projednáván v radě kraje, Horácký fotbalový klubu Třebíč, z. s. odstoupil od odkoupení konvektomatu, a to z důvodu nevyhovující elektroinstalace v objektu, kde měl být instalován. Na základě této skutečnosti požádala ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, o změnu usnesení č. 1068/19/2019/RK ze dne 11.  6.  2019, s tím, že vyřazený nepotřebný majetek bude zlikvidován odbornou firmou. Žádost o změnu usnesení a odstoupení od odkoupení konvektomatu jsou součástí materiálu RK-20-2019-54, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje zrušila usnesení č. 1068/19/2019/RK ze dne 11.  6.  2019 a zároveň vyslovila souhlas s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 31.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a jeho likvidací odbornou firmou.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

usnesení č. 1068/19/2019/RK ze dne 11.  6.  2019;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku konvektomat Retigo, inventární číslo DHM 22000116, rok pořízení 2007, pořizovací cena 229  845 Kč, zůstatková cena k 31.  5.  2019 ve výši 16  847 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz