Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-62: Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny

Neveřejný materiál:
Ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrana důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

RK-20-2019-62.pdf, RK-20-2019-62pr01.pdf , RK-20-2019-62pr02.pdf , RK-20-2019-62pr03.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-20-2019-62
Název Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
Zpracoval J. Dočkalová, S. Juránek
Předkládá I. Hanáková Kosourová, H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz