Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-74: Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2019-74.pdf, RK-20-2019-74pr01.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací RK-20-2019-74
Název Prodej pozemku v k.ú. Jeřišno
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz