Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-75: Uzavření smlouvy opravňující provést stavbu „Revitalizace LBC8 u Petrkovských lázní“ a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „III/34814 Petrkov, úprava silnice na hrázi Petrkovského rybníka“

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2019-75.pdf, RK-20-2019-75pr01.pdf , RK-20-2019-75pr02.pdf , RK-20-2019-75pr03.pdf , RK-20-2019-75pr04.pdf , RK-20-2019-75pr04upr01.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-20-2019-75
Název Uzavření smlouvy opravňující provést stavbu „Revitalizace LBC8 u Petrkovských lázní“ a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „III/34814 Petrkov, úprava silnice na hrázi Petrkovského rybníka“
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 5
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz