Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-88: Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

RK-20-2019-88.pdf, RK-20-2019-88pr01.pdf

Číslo materiálu 88
Číslo jednací RK-20-2019-88
Název Monitorovací zpráva o realizaci projektu “Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy na úrovni projektu včetně přehledu nákladů vynaložených v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, registrační číslo ATCZ181, za 1. monitorovací období od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-20-2019-88, př. 1 zpráva o projektu včetně přehledu nákladů za výše uvedené monitorovací období. Kraj Vysočina je v projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, podpořeném v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, vedoucím partnerem.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-20-2019-88, př. 1 za 1. monitorovací období od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018 na úrovni projektu.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k materiálu a souhlasí s návrhem řešení.   

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere uvedený materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2019-88, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz