Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-89: FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu

RK-20-2019-89.pdf, RK-20-2019-89pr01.pdf , RK-20-2019-89pr02.doc , RK-20-2019-89pr03.pdf

Číslo materiálu 89
Číslo jednací RK-20-2019-89
Název FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2018. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02564.0065, jejíž text je obsahem materiálu RK-20-2019-89, př. 3, má firma  Bárta TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o., se sídlem Radešínská Svratka 28, 592 33 Radešínská Svratka, IČO: 29258685 (dále jen „Příjemce“) v rámci dotovaného projektu pořídit nový stroj. Dne 4. 6. 2019 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o změnu projektu na pořízení dvou jiných strojů, místo olepovačky hran chce pořídit drtič dřevotřísky a vrtací centrum, viz materiál RK-20-2019-89, př. 1.

Návrh řešení

Žádost o změnu projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. Požadovaná změna projektu by neměla zpětně vliv na přidělení dotace. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0065 dle materiálu RK-20-2019-89, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0065 dle materiálu RK-20-2019-89, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz