Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-90: Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

RK-20-2019-90.pdf, RK-20-2019-90pr01.docx

Číslo materiálu 90
Číslo jednací RK-20-2019-90
Název Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpracoval E. Láníková, J. Jež, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání Žádosti o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010012 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“. 

V rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II bylo Rozhodnutím o poskytnutí dotace řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí stanoveno, že v Kraji Vysočina má být za částku 230 873 786,41 Kč vyměněno 2 486 starých kotlů za nové ekologické zdroje tepla. Cena jednoho indikátoru by tak nesměla přesáhnout částku 92 869 Kč. Z aktuálně uzavřených smluv však vyplývá, že cena jednoho indikátoru je 99 653,50 Kč. Z evropských prostředků je tak možné podpořit max. 2 316 výměn kotlů. Vzhledem k situaci, že na tuto možnou situaci již kraj předem poukazoval, deklarovalo Ministerstvo životního prostředí možnost, v závislosti na strukturu nainstalovaných nových zdrojů tepla, upravit výši indikátoru.  Riziko nenaplnění indikátoru vzalo na vědomí zastupitelstvo kraje rovněž usnesením č. 0223/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu; spolufinancování projektu ve výši dle materiálu ZK-03-2017-53, př. 3, varianta 2;

bere na vědomí rizika uvedená v materiálu ZK-03-2017-53, př. 3.“) a vyčlenilo finanční prostředky z rozpočtu kraje na eliminaci tohoto rizika. Tyto prostředky byly použity k dosažení co možná nejvyšší míry naplnění indikátoru. 

Návrh řešení

I přes výše uvedené navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010012 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-90, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313010012 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-20-2019-90, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz