Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-92: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Neveřejný materiál:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

RK-20-2019-92.pdf, RK-20-2019-92pr01.pdf , RK-20-2019-92pr02.pdf

Číslo materiálu 92
Číslo jednací RK-20-2019-92
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz