Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-02: Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

RK-20-2020-02.pdf, RK-20-2020-02pr01.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-20-2020-02
Název Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Švomová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, (dále také „Trojlístek“) obdržel od Nadačního fondu FAnn dětem nabídku věcného daru (oblečení a hračky zn. Fisher Price a organizéry na dokumenty) v celkové hodnotě 87 564 Kč darovaného za účelem zkvalitnění péče nejmenších dětí v Trojlístku. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-20-2020-02, př. 1.

Trojlístek je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněn pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Trojlístek proto požádal o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti Trojlístku. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru dle materiálu RK-20-2020-02, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 3. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz