Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-03: Věcný dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-20-2020-03.pdf, RK-20-2020-03pr01.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-20-2020-03
Název Věcný dar pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „Dětské centrum“) obdržela nabídku věcného daru (oblečení a příslušenství) od Nadačního fondu FAnn dětem v celkové hodnotě 94 287 Kč darovaného za účelem zkvalitnění péče o děti v Dětském centru. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-20-2020-03, př. 1.

Dětské centrum je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3.  2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněno pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Dětské centrum proto požádalo o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti Dětského centra. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2020-03, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 3. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz