Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-13: Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

RK-20-2020-13.pdf, RK-20-2020-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-20-2020-13
Název Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval R. Šalandová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje jsou předkládány střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období let 2021 – 2023.

Rada kraje usnesením č.0316/06/2019/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina ze dne 26. 2. 2019 č. 01/19 (dále jen „Pravidla“), kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění. V článku 7 odst. 6 písm. a) Pravidel je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán s výhledem na 3 kalendářní roky.

Návrh řešení

Příspěvkové organizace na úseku školství zpracovaly a předložily v souladu s těmito Pravidly (čl. 7 odst. 6) návrhy střednědobých plánů na období let 2021 – 2023.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit střednědobý výhled rozpočtu a vzít na vědomí ostatní části střednědobých plánů příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1. Materiál obsahuje report všech částí střednědobých plánů z aplikace Portál PO. V části „Rozvoj činnosti“ jsou v aplikaci uvedené hlavní rozvojové směry. Některé organizace je mají podrobněji rozpracované v přílohách, které jsou dostupné na: https://portalpo.kr-vysocina.cz/str_plan.

K projednání střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2020-13, př. 1.

Odpovědnost ředitelé školských příspěvkových organizací, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz