Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-19: Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-19.pdf, RK-20-2020-19pr01.pdf , RK-20-2020-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-20-2020-19
Název Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za výsledky činnosti v oblasti ekonomiky v roce 2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval L. Stejskal, V. Zelený, K. Látera, P. Hamáčková, J. Dočkalová, O. Králík
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz