Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-20: Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-20.pdf, RK-20-2020-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-20-2020-20
Název Hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh na stanovení odměny
Zpracoval S. Juránek, J. Dočkalová
Předkládá H. Strnadová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 22. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz