Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-23: Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

RK-20-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-20-2020-23
Název Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla při přípravě a realizaci staveb potřeba na zařazení akcí:

  • II/406 Kostelec - obchvat - jedná se o vypracování vyhledávací studie přeložky silnice II/406 s vyvedením dopravy z průtahu obce.
  • III/13035 Hořice - úprava svahu - jedná se o zpracování projektové dokumentace a  následnou realizaci úpravy svahu v okolí mostu ev. č. 13035 - 2, který převádí silnici III/13035 přes dálnici D1. Vlivem eroze půdy zde dochází k sesuvu zeminy.
Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:

  • II/406 Kostelec - obchvat
  • III/13035 Hořice - úprava svahu

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.

Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

  • II/406 Kostelec - obchvat
  • III/13035 Hořice - úprava svahu

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz