Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-26: Návrh na neposkytnutí dotace Yashica Events a.s.

RK-20-2020-26.pdf, RK-20-2020-26pr01.pdf , RK-20-2020-26pr02.XLS

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-20-2020-26
Název Návrh na neposkytnutí dotace Yashica Events a.s.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 21. 1. 2020 usnesením č. 0059/02/2020/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč Yashica Events a.s. na realizaci akce VysočinaFest 2020. Vzhledem k  epidemii koronaviru a platícím omezením na pořádání kulturních akcí se pořadatelé rozhodli letošní ročník festivalu zrušit a nahradit ho alternativou v podobě akce VysočinaFest – koncerty 2020.

Na Kraj Vysočina se obrací s žádostí o dotaci na realizaci této akce - viz materiál RK-20-2020-26, př. 1.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě hodnocení (viz příloha RK-20-2020-26, př. 2) navrhuje radě kraje neposkytnout dotaci Yashica Events a.s., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ: 07306041 na realizaci akce VysočinaFest – koncerty 2020.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

V souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Janou Fischerovou, náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů (viz materiál RK-20-2020-xx, př. 2).

Návrh usnesení rozhoduje

neposkytnout dotaci Yashica Events a.s., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ: 07306041 na realizaci akce VysočinaFest – koncerty 2020.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz