Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru

RK-20-2020-28upr1.pdf, RK-20-2020-28pr01.pdf , RK-20-2020-28pr02.doc , RK-20-2020-28pr02upr01.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-20-2020-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
Zpracoval I. Šteklová, K. Svobodová, Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Výběr hokejové mládeže Kraje Vysočina pod hlavičkou DUKLA Jihlava – mládež, z.s., se měl v termínu 23. – 27. 4. 2020 zúčastnit prestižního turnaje v Petrohradě, kterého se každoročně účastní řada významných světových hokejových klubů. Výpravu měli doprovodit také zástupci vedení Kraje Vysočina. Účast a program byl realizován ve spolupráci s diplomatickými zastoupeními České republiky v Ruské federaci. 

V důsledku pandemie koronaviru ve světě a vyhlášeným opatřením se turnaj nerealizoval. Vzhledem k tomu, že letenky bylo třeba plánovat již dlouho dopředu, tak z důvodu nekonání akce vznikly stornopoplatky a související náklady v celkové výši 64 002 Kč. Z tohoto důvodu podala DUKLA Jihlava – mládež, z.s., žádost adresovanou panu hejtmanovi, ve které žádá o finanční příspěvek na kompenzaci uvedené ztráty. Žádost DUKLA Jihlava – mládež, z.s., je přílohou č. 1 tohoto materiálu (RK-20-2020-28, př. 1).

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 60 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu DUKLA Jihlava – mládež, z.s., Tolstého 23, Jihlava, dle materiálu RK-20-2020-28, př. 2. 

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O02982.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 60 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená), subjektu DUKLA Jihlava – mládež, z.s., Tolstého 23, Jihlava, dle materiálu RK-20-2020-28, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz