Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-31: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“

RK-20-2020-31.pdf, RK-20-2020-31pr01.pdf , RK-20-2020-31pr02.pdf , RK-20-2020-31pr03.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-20-2020-31
Název Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“
Zpracoval D. Pykalová, J. Říčan
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o projednání dokumentů Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RA a RoPD“) na částky uvedené v příslušném RoPD pro projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a  „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“, které byly podány do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

Na základě usnesení č. 1712/30/2019/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 15. 10. 2019 byly do 130. výzvy OPŽP podány projekty „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“. Pro tyto projekty byly vydány dokumenty „RA a RoPD“, viz materiály RK-20-2020-31, př. 1, RK-20-2020-31, př. 2, RK-20-2020-31, př. 3. Nedílnou součástí těchto dokumentů jsou Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce.

Projekty jsou zaměřeny na obnovu bývalých pastvin - krátkostébelných suchomilných trávníků s cílem obnovit podmínky pro další existenci cenných biotopů a na nich se nacházejících populací vzácných a zvláště chráněných druhů (a to druhů rostoucích na pastvinách).

Celkové výdaje projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ se předpokládají ve výši 2 147 878,90 Kč, způsobilé výdaje činí 2 138 054,54 Kč.

Celkové výdaje projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ se předpokládají ve výši 641 054,26 Kč, způsobilé výdaje činí 565 099,19 Kč.

Celkové výdaje projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“ se předpokládají ve výši 412 518,04 Kč, způsobilé výdaje činí 374 650,76 Kč.

Výše dotace odpovídá 85 % způsobilých výdajů. Skutečné výdaje projektů budou známy po vysoutěžení dodavatelů realizačních prací, které bude následovat.  

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-20-2020-31, př. 1 – Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, RK-20-2020-31, př. 2 - Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a RK-20-2020-31, př. 3 - Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-20-2020-31, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“, RK-20-2020-31, př. 2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ a RK-20-2020-31, př. 3 - Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Závazných podmínek AOPK ČR k projektu „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz