Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-41: Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)

RK-20-2020-41.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-20-2020-41
Název Nominace aktivit Kraje Vysočina do soutěže o udělení Ceny SDGs (Cílů udržitelného rozvoje)
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o nominaci aktivit Kraje Vysočina do soutěže na udělení Ceny SDGs. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) definují globální priority a cíle, které napomáhají řešit světové problémy ve výhledu do roku 2030. Na summitu o udržitelném rozvoji světa v New Yorku se na nich v rámci Agendy 2030 v září 2015 shodlo všech 193 členských států OSN včetně České republiky. Do řešení Cílů udržitelného rozvoje se zapojuje veřejný, neziskový i soukromý sektor.

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem. Na organizaci soutěže se podílí Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí. V letošním roce proběhne toto ocenění počtvrté. Podmínky nominace aktivit do Cen SDGs jsou uvedeny na http://www.globalnicile.cz/. Nominaci aktivit na Ceny SDGs je nutné podat formou elektronického formuláře. Účast v soutěži je zdarma.

K naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje na regionální úrovni přispívá mnoho aktivit Kraje Vysočina. Pro nominaci do Cen SDGs byla v letošním roce vybrána aktivita Čistá Vysočina, osvětová akce spojená s jarním úklidem přírody, do které se zapojují obce, školy, spolky, neziskové organizace, ale i jednotlivci a program Fondu Vysočiny HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020, jehož účelem je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobených hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami.

Obě aktivity jsou způsobilé ucházet se o cenu SDGs.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina, aby rozhodla o nominaci aktivit Kraje Vysočina do soutěže Ceny SDGs v kategorii veřejná sféra dle materiálu RK-20-2020-41. V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v této věci oprávněna rozhodnout rada kraje.

Stanoviska Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s nominací programu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2020 do soutěže na udělení Ceny SDGs.

Návrh usnesení rozhoduje

nominovat aktivity Kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-20-2020-41 na ceny SDGs. 

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz