Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-51: Prodej pozemku v k. ú. Eš

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-51.pdf, RK-20-2020-51pr01.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-20-2020-51
Název Prodej pozemku v k. ú. Eš
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz