Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-53: Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-53.pdf, RK-20-2020-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-20-2020-53
Název Prodej pozemků v k. ú. Třebelovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz