Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-59: Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-59.pdf, RK-20-2020-59pr01.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-20-2020-59
Název Dohoda o poskytnutí náhrady za škodu na produkci
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz