Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-61: Návrh na zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

RK-20-2020-61.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-20-2020-61
Název Návrh na zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Zpracoval J. Mejzlík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 19. 5. 2020 oznámil zástupce uživatele OA a HŠ Třebíč defekt, zavlhání příčky v prostoru kuchyně v 1.NP na objektu T. Bati. Při průzkumu, natlakování jednotlivých úseků vodovodních rozvodů byl vyhledán úsek cca 20 m, kde by mohlo k úniku vody docházet. V daném místě byly zjištěny poklesy zkoušených tlaků. Jelikož se vodovodní potrubí v tomto místě nachází převážně zabudované ve skladbách podlahy v 1.NP, tedy na terénu v tepelně izolačních vrstvách. Z tohoto důvodu je velice obtížné detekovat přesné místo poruchy na stávajícím potrubí. 

Návrh řešení

V současné době je daný okruh vody uzavřen, avšak toto řešení je možné jen do doby 1. 9. 2020, kdy bude obnoven provoz školní kuchyně.

OM navrhuje řešit havárii postupným bouráním podlahových konstrukcí po trase vodovodního vedení, najít přesné místo poruchy a defekt na potrubí odstranit. Předpokládaná cena odstranění havárie bude do 200 000 Kč.

Pro zahájení bouracích prací a realizaci opatření k odstranění havárie a pro její profinancování je nutné rozhodnout o zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství. Finanční krytí nově zařazené akce bude možné v roce 2020 zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje řešit havárii potrubí dle materiálu, a to co nejdříve (využít období prázdnin).

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit novou akci "OA a HŠ Třebíč - Havárie vodovodu T. Bati" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor majetkový (30. 8. 2020)
Termín 30. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz