Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2018-35: Návrh na poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti ProMancus – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-21-2018-35.pdf, RK-21-2018-35pr01.doc , RK-21-2018-35pr02.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-21-2018-35
Název Návrh na poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti ProMancus – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila ředitelka obecně prospěšné společnosti ProMancus paní Simona Součková s žádostí o finanční dar na podporu celostátního multižánrového festivalu „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2018“, pořádaného obecně prospěšnou společností ProMancus. Jedná se již o devátý ročník multižánrového festivalu pro tělesně a mentálně postižené lidi z celé České republiky, kteří mají možnost předvést svoje dovednosti v oblasti zpěvu, hry na hudební nástroj, malování, fotografie a tvorby videa. Festival se uskuteční 7. září 2018 v Olomouci.

Žádost o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-21-2018-35, př. 1.

Kraj Vysočina finančně podpořil první tři ročníky festivalu Nad Oblaky částkou 50 000 Kč a následující již částkou 30 000 Kč.

Festivalu se pravidelně účastní klienti z našich příspěvkových organizací. V minulém roce byli v rámci festivalu úspěšní klienti z Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domova Háj, příspěvková organizace a Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace. Do letošního ročníku je přihlášeno kolem 150 uchazečů. Účast opět plánují klienti z našich příspěvkových organizací.

Návrh řešení

Prostředky na poskytnutí finančního daru lze pokrýt z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz, Hlávkova 447/5, IČ: 28621221, dle materiálu RK-21-2018-35, př. 2.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz