Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-04: Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-21-2019-04.pdf, RK-21-2019-04pr01.pdf , RK-21-2019-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-21-2019-04
Název Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku věcných darů, a to:

  • klimatizaci na centrální operační sály nemocnice od společnosti BEZNOSKA, s.r.o. v hodnotě 23 050 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2019-04, př. 1;
  • vodovodní baterie na infekční oddělení od fyzické osoby. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2019-04, př. 2 (neveřejná příloha).

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.

Návrh řešení

Věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2019-04, př. 1 a RK-21-2019-04, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-04, př. 1 a RK-21-2019-04, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 26. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz