Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-06: Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-21-2019-06.pdf, RK-21-2019-06pr01.pdf , RK-21-2019-06pr02.pdf , RK-21-2019-06pr03.pdf , RK-21-2019-06pr04.docx

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-21-2019-06
Název Peněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • peněžních účelových darů od fyzické osoby v celkové výši 100 000 Kč pro gynekologicko-porodnické oddělení, oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační) a dětské a  novorozenecké oddělení nemocnice. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-21-2019-06, př. 1, RK-21-2019-06, př. 2 a RK-21-2019-06, př. 3 (neveřejné přílohy);
  • věcných darů (sterilizátor a ohřívačka kojeneckých lahví) od společnosti HERO CZECH s.r.o. v celkové hodnotě 1 878 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2019-06, př. 4.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžního účelového a věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové a věcné dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních účelových a věcných darů dle materiálů RK-21-2019-06, př. 1, RK-21-2019-06, př. 2, RK-21-2019-06, př. 3 a RK-21-2019-06, př. 4.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-06, př. 1, RK-21-2019-06, př. 2, RK-21-2019-06, př. 3 a RK-21-2019-06, př. 4.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 26. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz