Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-07: Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-21-2019-07.pdf, RK-21-2019-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-21-2019-07
Název Souhlas s výpůjčkou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále také „nemocnice“), požádala o udělení předchozího souhlasu s výpůjčkou zdravotnických přístrojů- 2 kusů nových, nepoužitých a nerepasovaných koagulometrů. Výpůjčka je součástí Rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena s vítězným uchazečem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky spotřebního materiálu, raegencií a výpůjčku koagulometrů. Předmět výpůjčky má sloužit na hematologicko-transfúzním oddělení nemocnice. Návrh smlouvy předpokládá dobu trvání smluvního vztahu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, bližší podmínky obsahuje materiál RK-21-2019-07, př. 1.

Nemocnice jsou podle čl. 2 odst. 3 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněny k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší než tři roky pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

Návrh řešení

Předmětem výpůjčky je majetek, který nemocnice potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s výpůjčkou zdravotnického přístroje dle materiálu RK-21-2019-07, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Rámcové kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2019-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz