Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-10: Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

RK-21-2019-10.pdf, RK-21-2019-10pr01.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-21-2019-10
Název Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matysová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Podle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.

Zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2019 dne 21. 6. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní, a to v organizaci Střed, z. ú., Moravské Budějovice. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a  usnesení, je přílohou materiálu RK-21-2019-10, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č.  5/2019 dle materiálu RK-21-2019-10, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 5/2019 dle materiálu RK-21-2019-10, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 16. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz