Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-18: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

RK-21-2019-18.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-21-2019-18
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší žádost ředitele Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podala příspěvková organizace žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. Ředitel organizace rozhodl o nepotřebném hmotném majetku - plynový varný kotel KPI 15 G, inventární číslo HIM021/9/56,  rok pořízení 1999, pořizovací cena 207 156 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Varný kotel je ve velmi špatném technickém stavu a nefunkční. Z bezpečnostních důvodů již nemůže být používán. Z důvodu stáří a rozsahu poškození nelze opravit, neboť výrobce již neexistuje a nejsou dostupné žádné náhradní díly. Nepotřebný majetek nebyl z těchto důvodů ani nabídnut ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina k dalšímu využití. Po rozhodnutí o vyřazení majetku navrhuje ředitel příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidace odbornou firmou v  souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku varný kotel KPI 15 G, inventární číslo HIM021/9/56, rok pořízení 1999, pořizovací cena 207 156 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz