Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-24: Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK

RK-21-2019-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-21-2019-24
Název Návrh na změnu usnesení 0869/16/2019/RK
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení z důvodu duplicitně podané žádosti.

Dne 16. 4. 2019 byla na odbor majetkový doručena žádost o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na par. č. 3787/11, par. č. 3787/12 a par. č. 3787/14  v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, na akci Přeložka vodovodu Vršovice, Havlíčkův Brod, Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 21. 5. 2019 usnesením 0869/16/2019/RK uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Nyní bylo zjištěno, že se jedná o duplicitní žádost se žádostí ze dne 19. 3. 2019, která již byla projednána a Rada Kraje Vysočina usnesením 0536/10/2019/RK rozhodla smlouvu uzavřít a ta byla již uzavřena a nabyla platnosti dne 7. 5. 2019.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje položku č. 7 z přílohy č. 1 z usnesení 0869/16/2019/RK zrušit vzhledem k duplicitě s položkou č. 9 z přílohy č. 1 z usnesení 0536/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019. V tomto smyslu je navrhováno rozhodnout o změně usnesení.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0869/16/2019/RK tak, že v materiálu RK-16-2019-41, př. 1 se ruší smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz