Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-25: Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-21-2019-25.pdf, RK-21-2019-25pr01.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-21-2019-25
Název Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz