Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-26: Změna usnesení 0049/01/2019/RK ze dne 15.1.2019 - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.

RK-21-2019-26.pdf, RK-21-2019-26pr01.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-21-2019-26
Název Změna usnesení 0049/01/2019/RK ze dne 15.1.2019 - majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, pozemky zahrnuté do dočasného záboru.
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o změnu usnesení rady kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/ 405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice II/405 a silnice I/23, které umožní vyvedení silnice II/405 ze zastavěného území městyse Okříšek a tím  umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum městyse.

Rada Kraje Vysočina usnesením 0049/01/2019/RK ze dne 15.1.2019 rozhodla mj., uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vypůjčitele o uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu dočasného záboru předmětné stavby v rozsahu materiálu RK-01-2019-48, př. 2. V průběhu zpřesňování podkladů pro DÚR došlo ke změnám v dočasném záboru pozemků potřebných pro stavbu, které jsou promítnuty do přílohy č. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ nájemní smlouvy, popř. smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1, v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč. Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou a to na jeden nebo dva roky od předání stavby jejímu zhotoviteli Krajem Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 0049/01/2019/RK ze dne 15.1.2019  tak, že text usnesení se nahrazuje textem:

"Rada kraje rozhoduje

  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatele nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v katastrálních územích Okříšky, Hvězdoňovice, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Stařeč v rozsahu, za podmínek, ceny a na dobu dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele, městysem Okříšky, městysem Stařeč, obcemi Hvězdoňovice a Krahulov na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do dočasného záboru stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ v k. ú. Okříšky, Hvězdoňovice, Krahulov a Stařeč v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-21-2019-26, př. 1."
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz