Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-28: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-21-2019-28.pdf, RK-21-2019-28pr01.pdf , RK-21-2019-28pr02.pdf , RK-21-2019-28pr03.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-21-2019-28
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 19. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz